Ang Dakilang Ina

posted in: Literary

Photo courtesy by Wes Hicks of Unsplash

Written by: Sis Joan Dionisio

 

Kung ating balikan Bibliya sa lumang tipan

May isang ina Eba ang kanyang  pangalan

Siya'y bigay ng Dios, katuwang ni Adan

Sila'y nagtutulungan at nagmamahalan

 

Maging si Elisabet at pinsang si Maria

Mga inang pinagpapala ng Dios Ama

Bigay na mga supling sa sinapupunan nila

Ito'y inaruga, minahal punong-puno ng kalinga

 

Sa ating mga ina sa kasalukuyang panahon

Tayo'y dumadalangin sa ating Panginoon

Anak na hinahangad ito ay Kanyang tinugon

Bigay sa mag-asawang panalanging magkaroon

 

Siyam na buwan, supling sa sinapupunan

Hindi alintana hirap na nararamdaman

Galak at tuwa’y laging nasa puso't isipan

Pagmamahal, pag aruga agad itong ipinaramdam

 

Wow! Anong saya nang ang sanggol ay nasilayan

Sa dibdib ng ina nagdala ito ng lubos na kagalakan

Buhat buhat ang bata na nasa kanyang kanlungan

Hirap ng katawan ay biglang napaparam

 

Habang may hininga ang bawat  isang ina

Pagibig at disiplina sa puso't laging dala-dala

Palakihin ang anak sa gabay ng  Bibliya

Upang sa paglaki alam ang utos ng Dios Ama

 

Ikaw na nagbabasa isa kang dakilang ina

Ikaw na may takot sa Dios magalak sa tuwina

Ang iyong asawang lalaki pinagmamalaki ka

Ikaw ang inspirasyon sa  buhay niya

 

Kawikaan 31:28-29

Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak.

Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka.

Mabuhay ang mga ina na sa Panginoong Hesus ay tumatalima!

Ang lahat ng Papuri ay sa Dios lamang!

Follow Joan Dionisio:
Latest posts from