Halika, Lumapit Ka!

posted in: Christian Connect

 

Parang kahapon lamang, mga tao ay sama- sama

May kasiyahan, sayawan, awitan sa tuwina

Nguni’t sa isang kisap-mata,

Ang lahat ay may “social distancing” na

 

Ano ang nangyayari?  Tanong ng balana

Covid-19 galing Tsina, bakit laganap na?

Laman ng balita, hindi na droga at artista

Dahil si Corona Virus, siya na ang bidang-bida

 

Lahat ay nagulantang sa bagsik nitong Corona

Dahil pag bara-bara, kamatayan ang hatid niya

“Lockdown, curfew 24/7” pawang  ikinakasa

Upang si Virus, tuluyang maglaho na

 

Sa gitna ng kagulumihanan, napaisip, wari ay lito

At may katanungan, bakit nangyayari ang mga bagay na ito?

Subalit may kasagutan, saka lang napagtanto

May mahalagang mensahe ang pandemic na ito

 

Tao…tao! Oo, ikaw na tao!

Ang makapangyarihang Dios ay kumakausap sayo

Mga salita Niya ay siya ngang pakinggan mo

Bawat titik, bawat pantig, ito ay laan lamang sa iyo

 

Halika, lumapit ka, anak Kong nawala

Kasalanan mo ay pawang nilimot Ko na

Sabik Ako na mayakap ka

Sa tuwi-tuwina ay makapiling ka

 

Mga luha mo ay Aking papahirin

Bawat sakit, pagagalingin Ko rin

Ang pasanin mo ay kukunin Ko

Ligayang nais, ibibigay Ko sa iyo

 

Halika, lumapit ka, anak Kong nawala

Pakinggan ang tinig ng sa iyo ay kumakalinga

Ako ang Dios na hindi nagtatangi

Ikaw ay magsisi, kasalana’y iwaksi

 

Halika, lumapit ka anak Kong nawala

Acts 2:38, huwag mong isawalang bahala

Halika, habang may panahon pa

Upang sa pagbabalik Ko, ika’y aking makasama

Halika, anak Ko, halika!

 

-By: Sis. Joan Dionisio-

 

Follow Joan Dionisio:
Latest posts from