Hugot Apostoliko

posted in: Literary

Aanhin pa ang Mensahero Kung nasa labas lahat ng miyembro. Walang epekto ang porma Kung sa Bibliya ay dedma. Ang panalangin ay para kay Kristo Hindi sa anumang rebulto. Aanhin pa ang perang bigay Kung ito’y ipinagkaka-ingay. Ang Bibliya ay … Read More

Mateo Siete: Labing tatlo at Katorse

posted in: Literary

Maluwang na daan Kaygandang pagmasdan Ilaw ay nagkikislapan Mga tao doon, nagkakasiyahan. Maluwang na daan Kayraming bumabaybay Waring tagni-tagning tulay Sa dulo ay pahamak na buhay. Maluwang na daan Atin din noong tinahak At sa sarili lamang inalay Masisigabong mga … Read More

A Blank Canvas

posted in: Literary

Have you ever imagined yourself as a blank canvas? Something that has no content but can easily be filled with many new things.  Through the eyes of an artist, a blank canvas would be a perfect gift to apply his painting … Read More