Kaisipang Pentekostal

posted in: Literary

Babala: Koronang Nakakamatay – Covid 19 Mabuting Balita: Korona ng Buhay – Santiago 1:12   Ang sangkatauhan ay minsan pang dumaranas ng isang mabigat na pagsubok. Pagsubok na hindi lamang sa panahon ngayon naranasan ng sangkatauhan mula ng ito ay … Read More