Halika, Lumapit Ka!

posted in: Christian Connect

  Parang kahapon lamang, mga tao ay sama- sama May kasiyahan, sayawan, awitan sa tuwina Nguni’t sa isang kisap-mata, Ang lahat ay may “social distancing” na   Ano ang nangyayari?  Tanong ng balana Covid-19 galing Tsina, bakit laganap na? Laman … Read More

1 2 3