Kaisipang Pentekostal

posted in: Literary

Babala: Koronang Nakakamatay – Covid 19 Mabuting Balita: Korona ng Buhay – Santiago 1:12   Ang sangkatauhan ay minsan pang dumaranas ng isang mabigat na pagsubok. Pagsubok na hindi lamang sa panahon ngayon naranasan ng sangkatauhan mula ng ito ay … Read More

Hugot Apostoliko

posted in: Literary

Aanhin pa ang Mensahero Kung nasa labas lahat ng miyembro. Walang epekto ang porma Kung sa Bibliya ay dedma. Ang panalangin ay para kay Kristo Hindi sa anumang rebulto. Aanhin pa ang perang bigay Kung ito’y ipinagkaka-ingay. Ang Bibliya ay … Read More

1 2