Hugot Apostoliko

posted in: Literary

Aanhin pa ang Mensahero
Kung nasa labas lahat ng miyembro.

Walang epekto ang porma
Kung sa Bibliya ay dedma.

Ang panalangin ay para kay Kristo
Hindi sa anumang rebulto.

Aanhin pa ang perang bigay
Kung ito'y ipinagkaka-ingay.

Ang Bibliya ay binubuklat
Hindi sinasalat.

Pagkaka isa ang kailangan
Ng mapunan ang kakulangan.

Aanhin pa ang bahay sambahan
Kung wari naman itong tindahan.

Lingon ka ng lingon
Kaya hindi makabangon.

Galangin ang Pastor
Hindi puro "murmur".