SI HESUS NA SA AKIN NAKARINIG!

posted in: Literary

Tulong! Tulong!
Kailangan ko ng tulong!
May pag-asa pa kayang masagip
Sa kadilimang aking sinapit?

 

Nais ko ng magbago,
nais ko ng kumawala,
Sa buhay na ito, na patuloy na lumalala!
Ngunit wari ko ba ako'y, di Mo naririnig,
marahil ba sa dami, ng taong Iyong dinidinig?

 

Kaya naman ako'y patuloy na kumapit
sa mga imahe mong sa ding-ding nakasabit.
Ang turo pa nga ng iba, sa Iyong ina ako'y dapat lumapit,
mga panalangin ko siya daw, sa Iyo'y magsasambit,
sapagkat sa kanya daw Ikaw ay malapit.

 

Buti nalang hindi pa huli ng mabatid,
Ang tamang paraan patungo sa daang matuwid.
Ngayon akin ng naintindihan, ang tinig ko'y Iyong napakinggan.
Sapagkat ako'y Iyong dinala, sa mga kapatirang Sayo na'y nakakilala.

 

Kaya salamat Hesus, sa bagong buhay na kaloob,
Sa yakap at bisig Mo, ako'y tuluyang magpapaloob.
Mga panalangin, ngayo'y diretso sa Iyo'y idudulog,
Dahil biyaya Mo para sa amin, ang tabing na Iyong inihulog.
Follow Christel De Asis:
Latest posts from